Algemene inkoopvoorwaarden

1. Betrokken partijen

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden regelen uitsluitend de aankoop van producten die via JANBY worden aangeboden. De partijen die betrokken zijn bij deze aankoop zijn:

A. JANBY DIGITALE KEUKEN, S.L. (hierna de Eigenaar), met NIF B75101659 en adres op Calle Basarte 1, 20720, Azkoitia (Gipuzkoa), geregistreerd in het handelsregister van Gipuzkoa, Volume 2630, Folio 217, Sectie 8, Blad 36040, Inscriptie 1, is de eigenaar van de Website toegankelijk via de URL: https://nl.janby.kitchen (hierna JANBY of de Site Web, onduidelijk).

B. De Klant of Koper, begrepen als elke natuurlijke persoon van wettelijke leeftijd of rechtspersoon, die, in het kader van de ontwikkeling van een handels-, beroeps- of handelsactiviteit, alle stappen volgt die op de Website zijn vastgelegd voor de aankoop van de producten die voorwerp zijn van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, inclusief hun aanvaarding. In geen geval zal de “Klant” worden beschouwd als een consument of gebruiker, in overeenstemming met de definitie in art. 3 van de LGDCU (Algemene wet van consumenten en gebruikers).

2. Object

Het doel van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is om de aankoop door de Klant van producten via de Website te regelen, in ruil voor een economische tegenprestatie die overeenkomt met de bepalingen hierin.

3. Producten

3.1. Product aanbieding

De Website biedt informatie over alle te koop aangeboden producten, kenmerken en prijzen. Het behoudt zich echter het recht voor om de producten die via zijn website aan zijn klanten worden aangeboden, in te trekken, te vervangen of te wijzigen door de inhoud ervan te wijzigen. De producten die op elk moment door het Web worden aangeboden, zullen worden beheerst door de algemene voorwaarden die in elk geval van kracht zijn, daarom zal het bedrijf de bevoegdheid hebben om te stoppen met het aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de toegang tot de bovengenoemde producten.

3.2. Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van onze producten kan variëren afhankelijk van de vraag van de klant. Onze voorraad wordt regelmatig bijgewerkt, maar hierdoor kunnen we niet garanderen dat het door u geselecteerde product niet uitverkocht is. Dan sturen wij u een e-mail waarin wij u informeren over de onmogelijkheid van naleving.

4. Beschrijving van het aankoopproces

4.1. Het aankoopproces kan worden uitgevoerd via de Website, door uzelf te identificeren als een Geregistreerde Gebruiker

4.2. Om de producten die beschikbaar zijn in de catalogus te kopen, moet de gebruiker via de catalogus op de producten klikken die van belang zijn en de optie “Toevoegen aan winkelwagen” selecteren. De geselecteerde producten zijn automatisch beschikbaar voor de Gebruiker in de winkelwagen.

Next, the User must:

A. Klik op ” Bekijk winkelwagen ” en controleer of de artikelen in de winkelwagen de artikelen zijn die ik selecteer op een zodanige manier dat u de bestelling kunt wijzigen, producten kunt toevoegen of verwijderen.

B. Zodra de klant heeft geverifieerd dat de producten in het winkelmandje overeenkomen met de gemaakte selectie, moet hij “Afrekenen” selecteren om door te gaan met de bestelling.

C. Daarna komt de vraag “Bent u al klant?” wordt op het scherm weergegeven, waarin bij een bevestigend antwoord de gebruikersnaam of het e-mailadres en het wachtwoord moeten worden ingesteld. Als u geen klant bent, moet de gebruiker alle benodigde gegevens verstrekken in het geval dat hij overgaat tot de aankoop in “Factureringsgegevens”. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om met deze gegevens een account aan te maken in de rubriek “Account aanmaken?”.

D. Zodra de factuurgegevens zijn vastgesteld, wordt een besteloverzicht weergegeven met de prijs inclusief btw. Kortingsbonnen kunnen worden toegepast in het geval de Klant een promotiecoupon heeft.

e. Het zal nodig zijn dat de koper de gekozen betaalmethode selecteert. Momenteel zijn de beschikbare betaalmiddelen:

l. Terugkerende maandelijkse kosten op creditcard.

II. Creditcard betaling.

III. Bank overschrijving.

IIII. Paypal.

F. Telkens wanneer de gebruiker deze gegevens heeft verstrekt, moet hij, na beoordeling van de bestelling en afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode, overgaan tot betaling en daarmee zijn bereidheid bevestigen om de verkoop te verwerven en te formaliseren, na aanvaarding van deze voorwaarden. < / p>

G. JANBY bevestigt dat het de koopbereidheid van de Koper en, indien van toepassing, de betaling voor de bestelling heeft ontvangen. Op dezelfde manier zal het de bijbehorende factuur per e-mail verzenden, wanneer de klant daarom heeft gevraagd. Door deze Voorwaarden te accepteren, geeft de Koper toestemming voor het verzenden van een elektronische factuur. U kunt er op elk moment bezwaar tegen maken door dit aan te geven in de e-mail die u in de Juridische kennisgeving vindt.

H. Zodra de bestelling is bevestigd, ontvangt de Koper deze binnen de op de Website aangegeven termijn.

5.1 Prijsbeleid

5.1. De prijzen die op het web worden weergegeven, zijn vastgesteld door JANBY. Prijzen worden weergegeven in euro’s. Voordat we een van de geselecteerde producten kopen, laten we u te allen tijde de prijzen zien, uitgesplitst naar de belastinggrondslag en de toepasselijke belastingen.

5.2. De prijzen zijn exclusief bepaalde toepasselijke belastingen die, in voorkomend geval, door de Klant moeten worden betaald voor verzendingsdoeleinden. JANBY kan niet vooraf bepalen welke belastingen van toepassing zijn, omdat dit afhankelijk is van de plaats waar u huurt. Nadat de Klant deze informatie in het daarvoor bestemde formulier heeft ingevoerd, wordt de informatie met betrekking tot de te betalen belastingen aan de Klant getoond.

5.3. De kosten van transport en levering van de producten zijn te allen tijde aangegeven op de Website en in het Verzend- en Retourbeleid.

6. Kortingsbeleid

De Website kan promoties en/of kortingscodes bevatten voor het verzamelen van punten op de pagina. Dergelijke omstandigheden worden op het scherm weergegeven, evenals de eventuele voorwaarden die in uw geval van toepassing zijn. Elke wijziging hiervan is onderworpen aan de wil van JANBY.

7. Aanvaarding van de Algemene Inkoopvoorwaarden

7.1. Wanneer de aankoop volledig via het web wordt gedaan, moet de klant deze voorwaarden lezen en uitdrukkelijk accepteren door op het overeenkomstige selectievakje voor toestemming te klikken, dat standaard is uitgeschakeld, aan het einde van het aankoopproces.

7.2. In het geval dat er speciale regels of beperkingen zijn die van invloed zijn op bepaalde tarieven, kortingen en/of producten die u hebt geselecteerd, zullen dergelijke speciale regels of beperkingen op het scherm worden weergegeven voordat u overgaat tot aankoop van het product.

8. Verplichtingen van de partijen

8.1. Verplichtingen van de eigenaar

JANBY gaat akkoord met:

A. Voer effectief en efficiënt alle procedures uit voor de uitvoering van de ontvangst door de koper van de gekochte producten.

B. Stuur de koper alle informatie en documentatie die nodig is om de bestelling te ontvangen.

C. Sta geen enkele transactie toe die illegaal is, of wordt beschouwd door de creditcardmerken of de overnemende bank die hun goodwill kan of kan schaden of hen negatief kan beïnvloeden.

D. Voldoe aan deze verplichtingen en aan alle andere die van toepassing kunnen zijn.

8.2. Verplichtingen van de koper

Door deze voorwaarden te accepteren, stemt de koper ermee in om:

A. Betaal tijdig de overeenkomstige bedragen die zijn opgegeven in het aankoopproces. Als JANBY niet betaalt, wordt JANBY vrijgesteld van de naleving van de verplichtingen die hierin zijn uiteengezet, en alle andere verplichtingen die het heeft aangegaan in ruil voor het ontvangen van de economische tegenprestatie voor de producten.

B. Reageer op de waarheidsgetrouwheid en authenticiteit van alle gegevens die zijn verstrekt om de verwerving van de geselecteerde items uit te voeren.

C. Neem de verantwoordelijkheden op zich die voortvloeien uit een van de vereisten die door deze voorwaarden worden geëist om de status van koper te behouden, evenals het ontbreken van documentatie die nodig is voor de betaling van de aankoop.

D. Voldoen aan alle andere verplichtingen in deze Voorwaarden of in andere die van toepassing kunnen zijn en alle verantwoordelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit hun schending, waarbij de Houder volledig onschadelijk wordt gemaakt.

9. Disclaimer

9.1. De Eigenaar is in geen geval aansprakelijk voor schade die aan de Koper wordt toegebracht door oorzaken die aan hem kunnen worden toegeschreven. Uitsluitend en exclusief is JANBY verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt als gevolg van aankopen op de Website, voor zover deze het gevolg zijn van een frauduleuze of verwijtbare handeling van laatstgenoemde.

JANBY is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor:

A. Het nut dat de koper kan hebben van de producten die hij heeft gekocht, aangezien de eigenaar op geen enkel moment verantwoordelijk is voor de gemaakte selectie, zelfs als hij items identificeert in combinatie met de geselecteerde producten, die vanwege hun kenmerken worden aanbevolen als accessoires en / of aanvullingen.

B. Persoonlijke of materiële schade ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de producten, zolang de daarin vermelde aanbevelingen niet zijn opgevolgd.

C. Het niet nakomen van hun verplichtingen om redenen van overmacht zoals, zonder de bedoeling volledig te zijn, interne of externe stakingen, pandemieën, natuurrampen, sociale onrust, enz.

9.2. De koper erkent dus dat hij de artikelen op eigen risico en risico verwerft, waardoor de activiteit van JANBY wordt beperkt tot de uitvoering van de materiële taken die nodig zijn voor levering, verwerking en beheer.

9.3. In ieder geval omvat de verantwoordelijkheid die JANBY jegens de Koper op zich neemt, in geen geval gederfde winst en zal maximaal en om welke reden dan ook beperkt zijn tot het totale bedrag dat JANBY van de Koper heeft ontvangen als tegenprestatie voor de aankoop van het product in overeenstemming met deze Voorwaarden.

10. Schadeloostelling

Elke vorm van schade, verlies, verlies of kosten (inclusief advocaten- en/of advocatenhonoraria) voortvloeiend uit een schending door de Koper van deze Voorwaarden of van enige andere die van toepassing kan zijn, opgelopen door JANBY, moet door de Koper worden vergoed. door wie het is ontstaan. Dit omvat alle claims van derden die voortvloeien uit dergelijke inbreuken.

11. Wijzigingen

11.1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en/of bijgewerkt. De aangebrachte wijzigingen treden in werking vanaf hun publicatie op de Website, ongeacht de middelen en de vorm die daarvoor worden gebruikt.

11.2. De wijziging is alleen van invloed op Kopers die deze na genoemde wijziging hebben geaccepteerd.

12. Overig

12.1. Borging en interpretatie van deze Voorwaarden

Als de bevoegde autoriteit een van deze bepalingen onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, betekent dit dat deze moet worden geïnterpreteerd op de manier die het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling van een dergelijke bepaling ligt. In ieder geval zal een dergelijke verklaring met betrekking tot één of enkele clausules de geldigheid van de rest niet aantasten.

Het niet eisen door JANBY van strikte naleving van een van de voorwaarden van deze Voorwaarden, vormt geenszins en kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar kant om dit in de toekomst te eisen.

12.2. Taal

De taal die van toepassing is op deze Voorwaarden is Spaans. Als er versies in andere talen worden aangeboden, is dit alleen als service, voor het gemak van de Koper. Daarom aanvaardt het uitdrukkelijk dat ze worden beheerst door hun versie in het Spaans. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de Spaanse versie.

12.3. 12.3. Wetgeving en jurisdictie

De relaties tussen de Eigenaar en de Koper worden beheerst door de Spaanse wetgeving en discrepanties of conflicten rond deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van Azpeitia.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Wanneer u doorgaat met het bekijken van onze site, gaan wij er vanuit dat u de cookies accepteert.

    ACCEPTEREN INSTELLINGEN